Historie

1920
5.juni forandres navnet til Herre Ungdomskorps. Dette skjer etter initiativ av Joachim Johannesen.


1928
Gerhard Gundersen blir valgt til dirigent. Han skulle få timer I musikkteori I Skien - hvis mulig


1929
Det fremkommer forslag om å starte en dramatisk klubb. Forslaget faller med formannens dobbeltstemme.


1930
I august velges Alf Lunde til dirigent. En meget dyktig musikant. Det besluttes at medlemmene skal fyre opp på festiviteten før øvelsen hver sin gang.


1931
HUK deltar I Menstadslaget. Musikken ble også betalt for denne jobben. (Arne Lund Andersen var sekretær)

1932
Mange forlater korpset på grunn av en religiøs vekkelse. Kun 12 personer igjen.


1933
Det besluttes at arbeidsløse medlemmer skulle få 5 kroner fra korpset til 17.mai feiringen.


1943
Thorleif Berger overtar som dirigent. Samtidig forespørres disp. Sørensen om ved til vinteren.


1944
På grunn av krigssituasjonen måtte flere av korpsets medlemmer gå I dekning. Øvelsen blir midlertidig innstilt.


1945
Thorleif Berger er glødende interessert I motsetning til medlemmene.


1946
På generalforsamling diskuteres en regning fra Herre Idrettsforening på kr 100,- for vask av lokalet,5.pakker flatbrød, pynt og 23 liter sur lapskaus. Idrettsforeningen forespørres om en reduksjon av forlangendet.


1948
Generalforsamling. Være eller ikke være er et ultimatum fra Berger.


1952
Korpset har 60 års jubileum. G.Folkestad holder festtale om "musikkens betydning for mennesker og dyr".


1954
Nye blå gabardinsuniformer.


1961
En vanskelig tid for korpset.


1967
Oppgangstider med nye, unge medlemmer.


1968
Tur til Vindfjellhytta med damer. Skitur dagen etter for de som orket. Brune uniformer innvies 17.mai.


1969
Første gang jenter I korpset. Dette var Sidsel Andersen, Rønnhaug Johansen og Aggy Våtvik


1974
Thoralv Andersen overtar som korpsets dirigent.


1978
Røde uniformer innvies på 17.mai


1984
Thorleif overtar som korpsets dirigent.


1989
Thoralv Andersen mottar Bamble kommunes kulturpris for mangeårig innsats for musikk- og kulturliv på Herre.


1992
Herre Ungdomskorps fyller 100 år.

Korpset mottar kulturprisen under tilstelning på Bamble videregående skole. Stor Jubileumskonsert og påfølgende jubileumsfest på klubbhuset til idrettsforeningen. Alf Lunde- dirigent fra 1930- inviteres blant mange andre fra kommune, næringsliv, korps, forbund og foreninger.


Vi skal få oppdatert denne etterhvert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herre Ungdomskorps er tross beliggenheten Bambles eldste korps. Det ble stiftet i 1892. Det foreligger ikke protokoller lenger tilbake enn til 1920. Alt som er om korpset før den tid ble fortalt av Lars Pettersen, som ved 60 årsjubileet var den eneste gjenlevende av stifterne.

I 1892 var Cellulosefabrikken på Herre nystartet og verkstedformann Davidsen, som var sterkt interessert i musikk, fikk fabrikkens ledelse til å gå til innkjøp av noen instrumenter. Davidsen ble visedirigent i korpset, mens bedriften kostet en hoveddirigent til korpset fra Oslo en gang i måneden. Det var far til verksmester Davidsen som da reiste frem og tilbake mellom Herre og Oslo. Korpset hadde da 14-15 medlemmer. Dette korpset eksisterte noen få år, men ble så nedlagt. Grunnen til dette vet man ikke.

Ingeniør G.Enderlein kom i 1896 til fabrikken, han var i likhet med Davidsen sterkt musikkinteressert. Da fabrikken på den tiden skulle ha tak i en maler, averterte ingeniør Enderlein etter en mannsom samtidig kunne ta dirigentjobben i korpset. Fabrikken fikk virkelig tak i mannen med disse egenskapene og med et merkelig navn, han het nemlig Sypriansen. Han fikk fart i korpset igjen og under hans ledelse ble korpset virkelig "supert". Det fortelles at da organist Leonard Helland overtok korpset rundt 1904,ørene blitt så flinke at de kunne spille "direkte fra bladet". En liten og interessant historie fra Sypriansens tid var da korpset noe før århundreskiftet hadde en tur til Holtankollen i Solum. På den tiden var det en skolelærer på Herre ved navn Monsen. Hver sommer tok han seg en tur til fots gjennom Telemark. Da Monsen etter nesten endt tur befant seg i Skien og som han selv uttrykte det, fikk han høre at "birkebeinerne" fra Herre var på Holtankollen, dro han dit for å hilse på disse "tapre birkebeinerne".

Omkring århundreskiftet tok midlertidig Amerikafeberen til å rase, og flere av korpsets medlemmer ble grepet av denne feberen og dro over dammen. Det ble dårligere og dårligere ed korpset, og de 7-8 medlemmene som var igjen etter 1910 lot seg bare høre hver 17.mai.Korpset var omkring 1910 en tur i Helgeroa for å spille i et avholdslag der medlemmene av dette avholdslaget hadde medbrakt brennevin på brusflasker.

Organist Helland ble i de årene han virket enten hetet i motorbåt, eller han ble rodd frem og tilbake av noen av korpsets medlemmer.

Etter noen års opphold ble korpset reorganisert av en kontorist Vestad og fikk navnet Herre Musikkforening. Organist Helland var igjen dirigent den første tida men ansvaret ble etterhvert overtatt av Joackhim Johannesen populært kalt "Jakken", som hadde vært medlem av musikken siden 1908.Allerede året etter startet "Jakken" med opplæring av 10 gutter i 12-14 års alderen. Det fortelles at guttene overtok instrumentene etter den gamle musikken fra 1892.B.l.a et instrument som i allefall etter de besetninger som vi er vant til nå for tiden er heller sjeldent, nemlig en F-tuba med fire ventiler. Det eneste som visst ikke var helt bra med denne bassen var at den på grunn av tidens tann og tæring va umulig å få blank hvor mye "Blue star" det enn ble brukt.

I 1920 ble navnet forandret til Herre Ungdomskorps. Alf Lunde fra Skien ble korpsets dirigent fra 1930.Korpset deltok under hans ledelse på flere store musikkstevner, bl.a. i Kristiansand, Skien og Porsgrunn. Musikken gjorde sin sak bra fortelles det, selv om høydepunktene på disse stevnene var da opptil 400 musikanter i gatene under felles marsj. "Da var det ikke lenge før Jerikos murer revnet og falt".

Korpset fikk også merke de harde 30-årene med arbeidsledighet og fattigdom. Flere av medlemmene reiste ut fra stedet for å få seg arbeid, og Herre Ungdomskorps gikk en svart tid i møte. Da det berømte Menstadslaget fant sted i 1931,var "Herremusikken" på plass. Historien forteller at ved siden av å spille deltok medlemmene aktivt i selve kampen ved at de kastet stein så mye de orket, mens trommeslagerne lå i grøfta og slo trommemarsj så svetten rant

En ny religiøs vekkelse førte også i disse årene til reduksjon i medlemstallet. Det var i 1935 allikevel 14-15 stykker som holdt sammen og var med på å kaste glans over feiringen hver 1. og 17.mai,selv om man hørte svært lite til dem ellers om året.

Herre Ungdomskorps ble stoppet like etter utbruddet av den 2.verdenskrig.For det første forbød tyskerne slik virksomhet og man opplevde at flere av guttene i korpset måtte rømme på "skauen".

I de første krigsårene var det liten aktivitet av grunnen som nevnt ovenfor. I 1941 tok Jakken Johannesen igjen på seg ansvaret som dirigent inntil han ble tatt av tyskerne og sendt til sikringsanstalt på Grini, hvor han ble helt til krigens slutt. I mellomtiden var man så heldig at Thorleif Berger hadde flyttet til Herre fra Torp, hvor han hadde hatt ledelsen for et par korps. Han overtok med en gang dirigentjobben. Korpsets historie etter Berger overtok er heller ikke uten dype bølgedaler, men stort sett har korpset greid å holde seg på toppen med jevnlig spilling hver 1. og 17.mai, samt deltakelse på en rekke musikkstevner og musikkarrangementer. Berger ble tildelt kongens fortjenestemedalje for sin innsats i korpset.

Da det i 1968 ble tatt initiativ til å starte et skolekorps på Herre var HUK sterkt engasjert i dette arbeidet. Det er også derfra HUK nå får sin rekruttering. I forbindelse med 80-års jubileet i 1972 arrangerte Herre Ungdomskorps sammen med Brevik Musikkorps et musikkstevne som ble holdt på Herre og i Brevik. Stevnet var da det største som har vært arrangert i Telemark, med 18 deltakende korps. Etter lang , trofast og iherdig innsats, overlot Berger høsten 1974 "taktstokken" til Thoralv Andersen. Han sto som leder for korpset fram til 1984.Thoralv mottok forøvrig kulturprisen for sitt virke i musikken og kulturlivet på Herre i 1989. Fra 1984 og frem til i dag har musikalsk leder vært Thorleif Andersen. I forbindelse med korpsets 100 års jubileum mottok Herre Ungdomskorps kulturprisen i Bamble kommune for 1992