Styre

Leder
Thor Arne Aas-Hanssen

Nestleder
Thoralv Andersen

Sekretær
Trygve Bergland

Kasserer
Pål Midtbøen

Styremedlem
Karianne E. Johansen

Ungdomskontakt
Kristian Andersen

Web ansvarlig fra Våren 2015
Kristian Andersen